Ερωτησεις

Πότε πρέπει να επισκεφτώ κάποιον ψυχοθεραπευτή;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί έναν ψυχοθεραπευτή. Για παράδειγμα όταν έχει προκύψει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως «δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω με το παιδί μου». Άλλοι λόγοι μπορεί να είναι όταν κάποιος άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά εκείνη την περίοδο και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι του φταίει ή όταν βιώνει διαταραχές ύπνου ή όταν χρειάζεται να πάρει μια απόφαση και δεν είναι σίγουρος τι θα ήταν καλύτερο για τον εαυτό του.

Ακόμα μπορεί να βιώνει κρίσεις πανικού ή να τον ενδιαφέρει να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του. Πολλές φορές ο θεραπευόμενος ζητάει βοήθεια, όταν τα συμπτώματα της δυσκολίας, που βιώνει, χαρακτηρίζονται από έντονη δυσλειτουργικότητα, ένταση ή έντονο πόνο, καταστάσεις τις οποίες το ίδιο το άτομο αδυνατεί να τις αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια προτού φτάσουμε στο σημείο της αποδιοργάνωσης και του κατακερματισμού μας.

Ανεξάρτητα αφορμής που θα παρακινήσει κάποιον να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι είναι μια διαδικασία που θα του προσφέρει ανακούφιση, αυτογνωσία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πώς να επιλέξω τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή;

Η επιλογή του ψυχοθεραπευτή χρειάζεται να γίνει με αρκετή προσοχή και να πληροί κάποια βασικά κριτήρια, όπως να έχει αποφοιτήσει από κάποια αναγνωρισμένη πρώτη σχολή, να είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολυετή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και να είναι εγγεγραμμένο μέλος στον ανάλογο σύλλογο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατέχουν βασικά κριτήρια και παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας μόνο με κάποιο σεμινάριο, γεγονός αρκετά επικίνδυνο.

Ακόμα, συζητώντας με τον θεραπευτή μπορείτε να ρωτήσετε αν είναι εξειδικευμένος και αν μπορεί να αναλάβει την εκάστοτε δυσκολία, που βιώνετε. Τέλος, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι όχι η προσέγγιση, που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε θεραπευτής, αλλά η «χημεία» που θα γεννηθεί στην σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, η αίσθηση της πρώτης συνάντησης. Φυσικά, αυτό δεν ορίζει ένα θεραπευτή ως καλό η κακό, αλλά βασίζεται στο πώς τα δύο μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν και να συναντηθούν.

Υπάρχει εχεμύθεια στις πληροφορίες που θα δώσω στον ψυχοθεραπευτή μου;

Υπάρχει πάντα εχεμύθεια στη θεραπεία, καθώς είναι καθοριστική για την οικοδόμηση της σχέσης μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Ωστόσο, η εχεμύθεια μπορεί να σπάσει σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στην εποπτεία του θεραπευτή, όπου ο ίδιος συζητάει τρόπους, που έχει χρησιμοποιήσει στη ψυχοθεραπεία και φυσικά ο επόπτης είναι και αυτός δεσμευμένος να διατηρήσει την εχεμύθειά του.

Ο κάθε θεραπευτής ανεξαρτήτου εμπειρίας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με έναν έμπειρο επόπτη για να διασφαλίσει την καλύτερη διαχείριση του θεραπευόμενου και τη δική του αυτοφροντίδα και προστασία. Επίσης, σημαντικός λόγος για να αρθεί η εχεμύθεια, είναι εαν ο θεραπευτής αισθανθεί ότι ο θεραπευόμενός του ενδέχεται να βλάψει τον εαυτό του ή κάποιον άλλον.

Τι διαφορετικό έχει ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος και ο ψυχοθεραπευτής;

Συχνά στην Ελλάδα παρατηρείται ότι υπάρχει μια σύγχυση για τον επαγγελματικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του ψυχιάτρου, του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή. Πιο συγκεκριμένα για την αποσαφήνιση των τριών διαφορετικών ειδικοτήτων:

Ο ψυχίατρος είναι ιατρός με εξειδίκευση στην Ψυχιατρική. Είναι ο μόνος από τους παραπάνω, που μπορεί να συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο και μπορεί να δώσει διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής βασισμένη είτε στο εγχειρίδιο του DSM, το οποίο είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών και έχει εκδοθεί από τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύλλογο είτε στο εγχειρίδιο του ICD για τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών, που έχει επιμεληθεί και χρησιμοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν ψυχίατροι, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συνταγογραφήσουν τη φαρμακευτική αγωγή και να παρακολουθούν τους ασθενείς τους, αλλά δεν αναλαμβάνουν τον ασθενή θεραπευτικά. Σε αυτή την περίπτωση, συνεργάζονται με τον εκάστοτε ψυχοθεραπευτή για την καλύτερη στήριξη του ασθενή. Ακόμα, υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία και μπορούν να αναλάβουν και τους δυο ρόλους σε ένα περιστατικό. Σε έναν άνθρωπο, που έχει ήπια συμπτώματα, άγχους-στρες, δυσκολία στην καθημερινότητα, στον ύπνο, στην διαχείριση κάποιων καταστάσεων ή που επιθυμεί την προσωπική του ανάπτυξη, προτείνεται καλύτερα να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και αν ο θεραπευτής του το κρίνει απαραίτητο να τον παραπέμψει στον εκάστοτε ψυχίατρο.

Ο ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σε ένα Τμήμα Ψυχολογίας Ελληνικού ΑΕΙ ή σε ένα Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού είτε πλέον από κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο. Δεν υπάρχει ψυχολόγος, που να ασκεί το έργο του και να μην κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο ψυχολόγος είναι ο μόνος, που έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει και να κάνει αξιολογήσεις μέσω της χρήσης ψυχολογικών τεστ και προβολικών δοκιμασιών. Επιπρόσθετα, ο ψυχολόγος νομικά κατέχει δικαίωμα να ασκήσει την ψυχολογική θεραπεία χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση, όμως είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από τον επαγγελματικό κώδικα και είναι κατακριτέο. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος ξεκινάει το θεραπευτικό του ταξίδι να ρωτάει τον εκάστοτε θεραπευτή για τις εξειδικεύσεις του και την προσέγγισή του. Ο ψυχοθεραπευτής ως επαγγελματική ειδικότητα στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα νομικά κατοχυρωμένος.

Ο ψυχοθεραπευτής δουλεύει ατομικά, ομαδικά, με οικογένειες και ζευγάρια ασκώντας συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Για να θεωρείται κάποιος ψυχοθεραπευτής χρειάζεται να έχει ολοκληρώσει την φοίτησή του σε ένα ιδιωτικό αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο οργανισμό ψυχοθεραπείας. Οι ιδιότητες που μπορούν να ασκήσουν την ψυχοθεραπεία είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος και ο κοινωνικός λειτουργός, επιπρόσθετα της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει ακόμη και ένας άλλος επαγγελματίας, που προέρχεται από άλλον επαγγελματικό κλάδο, με την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ονομάζεται σύμβουλος ψυχικής υγείας και όχι ψυχοθεραπευτής. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή είναι να έχει κάνει ο ίδιος χρόνια ψυχοθεραπεία πριν ασκήσει το επάγγελμα για να μπορεί να διαχειριστεί ζητήματα, που φέρουν οι θεραπευμένοι και να μην υπάρχουν συγχύσεις.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο εκάστοτε επαγγελματίας να είναι εγγεγραμμένος στο σύλλογο της προσέγγισης, που ακολουθεί. Τέλος, επειδή στην ειδικότητα του συμβούλου ψυχικής υγείας δεν υπάρχει σαφή εκπαιδευτικό πλαίσιο-υπόβαθρο, πολλοί επιτήδειοι αυτοαποκαλούνται σύμβουλοι ψυχικής υγείας με μηνιαία σεμινάρια. Πέρα από το κομμάτι της έρευνας, που θα κάνετε, να μην αισθανθείτε ντροπή να ρωτήσετε τις εξειδικεύσεις και να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας αν τυχόν αισθανθείτε ότι κάτι από αυτό που γίνεται στην θεραπεία είναι παραβιαστικό.

Πόσες συνεδρίες ψυχοθεραπείας θα χρειαστεί να κάνω;

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι ανάγκες του θεραπευόμενου, ο στόχος και η πορεία της εκάστοτε ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής δεν επιθυμεί να διαμορφώσει χρόνιες και εξαρτητικές σχέσεις με τον θεραπευόμενο, χωρίς όμως να μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, που ο θεραπευόμενος θα χρειαστεί να αφιερώσει χρόνο και να μην προσδοκά έτοιμες απαντήσεις και λύσεις από τον εκάστοτε θεραπευτή.

Πόσο συχνές θα είναι οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας;

Η ψυχοθεραπεία ενδείκνυται να γίνεται συστηματικά μια φορά την εβδομάδα. Ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου και το συμβόλαιο που έχουν διαμορφώσει από κοινού ενδέχεται να είναι συχνότερες ή αραιότερες.

Πόσο διαρκεί η μία συνεδρία ψυχοθεραπείας;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά.

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας | Τζένη - Όλγα Κούκουρα

Αν θες να μάθεις περισσότερα, επικοινώνησε μαζί μας